COOKIES

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedens drift og kontor

 

Hjemmeside og data ansvarlig

Pudserfirmaet ApS

Sundkrogsgade 50

2150 Nordhavn

cvr. 40255060

The polishing man Ltd

112c High Street

IP7 5EL Hadleigh, Ipswich

Telefonnummer

31 34 00 00

Email

kontakt@mempolering.dk

Hjemmeside

www. mempolering.dk


Dataansvarlige, evt. repræsentant for dataansvarlige

Navn

Bettine Mikkelsen

Email

kontakt@mempolering.dk


Formål med behandling og retsgrundlag

Denne samtykkeerklæring omhandler placering af cookies i forbindelse med anvendelse af hjemmesiden

Ved afgivelse samtykkeerklæring, har MEM Polering lov til at placere cookies på computeren som nævnt nedenfor til det angivne formål. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. Persondataforordningens artikel 6 stk 1 litra a

Samtykke omhandler følgende oplysninger

Almindelige oplysninger:

 • Cookies

 • Ip adresse

Samtykke omhandler følgende behandling

 • Anvendelse af cookies til brug for statistik og får at få hjemmesiden til at fungere

 • Anvendelse af cookies til at foretage målrettet markedsføring, vi viser derved reklamer for vores hjemmeside og produkter, når du besøger andre hjemmesider

 • Overførsel af statistikoplysninger til tredjelande

Afgivelse af samtykke

Dette samtykke er afgivet frivilligt af den registrerede, og er ikke betinget af andre forhold, herunder opfyldelse af kontrakt

Oplysningers oprindelse

Oplysninger der er indsamlet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, stammer fra:

Når du besøger hjemmesiden første gang, eller du har slettet cookies siden sidste besøg, sættes der cookies på din computer, læs mere om cookies nederst, samt i vores persondata og cookie politik på hjemmesiden.

Cookies der tidligere er blevet sat ved accept, bliver fornyet hver gang du besøger vore hjemmeside og acceptere cookies

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til hver tid muligt for den registrerede at tilbagetrække sit samtykke.

Du kan se neden for under "Sådan udøver du dine rettigheder", hvordan du trækker dit samtykke tilbage

Automatiske afgørelser, herunder profilering

I forbindelse med målrettet markedsføring, benyttes profilering, vi viser dig reklamer på baggrund af de sider du har vist interesse for på www.mempolering.dk , når du besøger andre sider. Når du har besøgt www.mempolering.dk  og du har accepteret cookies, bruger vi den cookie der er samt, til at vise dig relevante og målrettede reklamer, når du besøger en anden hjemmeside der viser reklamer for det reklamenetværk vi benytter. Hvis du vil fjerne disse reklamer, skal du slette dine cookies i browseren. Se vejledning nedenfor under sletning.

Registreredes rettigheder


Den registreredes rettigheder

Som registreret hos MEM Polering har du følgende rettigheder. Nedenfor er angivet, hvordan MEM Polering håndterer disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.


Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, som du også har fået oplyst, da du registrerede dig.

Dine rettigheder er:

 • Ret til indsigt

 • Ret til berigtigelse

 • Ret til sletning

 • Ret til indsigelse

 • Ret til begrænsning

 • Ret til dataportabilitet

 • Ret til at tilbagetrække samtykke

 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder


Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Du skal sende en mail til kontakt@mempolering.dk, og oplyse om anmodning til indsigt.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig,

Når du besøger vore hjemmeside sker dette automatisk, da cookies bliver fornyet.

Ret til sletning

Du kan til enhver tid slette cookies i browseren, men du skal være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, der efterfølgende ikke virker optimalt.

Erhvervsstyrelsen har følgende vejledning til, hvordan du undgår cookies:

https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Ret til begrænsning

Du har som registreret ret til begrænsning, hvis du ønsker dette, skal du slette dine cookies, se hvordan under "ret til sletning"

Ret til indsigelse

Når vi behandler oplysninger om dig har du ret til indsigelse, herunder også ret til indsigelse i forbindelse med profilering, hvis du vil gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, skal du sende en mail til kontakt@mempolering.dk, og oplyse om anmodning til indsigelse.


Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger: Du skal slette dine cookies på din computer, se vejledningen under sletning afsnittet i denne samtykkeerklæring

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, Underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

Google: Vi benytter Google Analytics til at måle trafiks statistik på vores hjemmeside. Vi overfører kun oplysninger vedr. Statistik til Google, herunder IP-adresse, hvilke sider du har besøgt, tidspunkt for besøg, og hvilke teknologier der er anvendt under besøget på hjemmesiden.

Overførsel til tredjelande

Vi overfører oplysninger til tredjelande i forbindelse med målrettet markedsføring.


Tidsrum, hvor virksomheden opbevarer og behandler personoplysninger

Virksomheden opbevarer og behandler personoplysninger som afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, så længe der findes behandlingshjemmel, medmindre en af følgende er gældende, hvorefter personoplysninger vil blive slettet:

 • Samtykkeerklæring er trukket tilbage

 • Oplysninger er fejlagtig afgivet, og det har ikke været muligt at identificere den registrerede med henblik på at få afgjort og berigtiget personoplysninger

 • Virksomheden udbyder ikke længere den tjeneste eller ydelse, som kræver behandling, og hvortil dette samtykke er afgivet

Påviselighed

Det er ikke muligt at oprette en profil på hjemmesiden uden forudgående accept af samtykke. Det registreres på den registreredes profil, at der er givet samtykke, samt dato for dette.

Virksomheden opbevarer en kopi af denne samtykkeerklæring som bevis på, at den registrerede har afgivet samtykke, samt at betingelserne for samtykke er opfyldt. Samtykkeerklæringen opbevares sikret. Den registrerede modtager en kopi på den mailadresse, som er oplyst, såfremt dette er muligt.

Accept af samtykkeerklæring

Ved tilmelding har registrerede læst betingelser herunder også rettigheder, samt aktivt tilkendegivet, at der gives samtykke, ved at sætte flueben i felt for dette.

Samtykkeerklæringen er afgivet frivilligt, således at MEM Polering kan levere de ydelser som jeg har accepteret

Samtykket sendes ved afgivelse i mail til den registrerede og givet elektronisk.

Liste over cookies der bliver benyttet, samt formål og udløb


Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_ga

Google

Cookien bliver brugt i forbindelse med statistik på hjemmesiden.

1 år

__livechat


livechatinc.com


Used to hide the user's personal customisation of LiveChat.


3 år

__livechat_lastvisit

 

livechatinc.com

 

Stores when the user last used LiveChat.

 

3 år

3rdparty


livechatinc.com


Used to hide the user's personal customisation of LiveChat.

 

Session

main_window_timestamp#

 

livechatinc.com

 

Used to hide the user's personal customisation of LiveChat.

 

Session

@@History/@@scroll|#


mempolering.dk

 

Unclassified

 

Persistent


@@History/@@scroll|#

 

widget.trustpilot.com

 

Unclassified

 

Persistent


__utm.gif


google-analytics.com


Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer.

 

Session

 

__utma

 

mempolering.dk

 

Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics

 

2 år

__utmb


mempolering.dk


Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytic s to calculate the duration of a website visit.

 

Session

 

__utmc

 

mempolering.dk

 

Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit.

 

Session

 

__utmt


mempolering.dk


Used to throttle the speed of requests to the server.

 

Session

 

__utmz

 

mempolering.dk

 

Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics.

 

6 months

 

ads/ga-audiences


google.com


Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor 's online behaviour across websites.

 

Session

 

fr

 

facebook.com

 

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

 

3 months

 

tr


facebook.com


Unclassified

 

Session

 

wistia-http2-push-disabled

 

wistia.com

 

Unclassified

 

Session